Välkommen till styrelsen Ida!

Här följer en kort presentation av Ida Berg, som är ny styrelseledamot i Svensk-isländska samarbetsfonden.

Vem är du och vad brinner du för?
Jag är en finlandssvensk Nordennörd bosatt i Sverige, som gärna reser via Danmark till Island. Jag läser böcker, badar varmt och lär mig gärna språk. Brinner för möten människor emellan, inte minst de nordiska då jag tror att vi i Norden har mycket att lära av varandra samtidigt som vi kan känna igen oss och vara trygga med varandra. Norden är en vacker och ibland brokig kusinskara vars släktkalas jag gärna arrangerar. Att mötas över gränserna är viktigt, och viktigare nu än någonsin.

Varför är bilateralt samarbete mellan Sverige och Island viktigt?
Samarbete är alltid viktigt, inte minst för att det vidgar perspektiv och ökar förståelse. Vad gäller Sverige och Island så finns många likheter i språk, historia och kultur som kanske glömts bort med tiden. Genom ett ökat samarbete kan vi hitta tillbaka till det gemensamma samtidigt som vi lär oss av dagens samhällen och kulturliv. Tillsammans kan vi blomstra.

Vad ser du fram emot att kunna bidra till fonden under mandatperioden?
Jag ser fram emot att kunna bidra genom att skapa möjligheter för fler att upptäcka Island och Sverige och dessutom skapa en vilja till att göra det. Med mina kunskaper om Norden i stort och de båda länderna i synnerhet hoppas jag kunna väcka fler intressen och hitta fler deltagare till ovan nämnda kusinkalas. Att förstå samhälle och kultur är att förstå varandra, att förstå varandra är att mötas, att mötas är att leva.