Tack för era ansökningar! Ansökningsperioden för 2024 är nu stängd

Ansökningsperioden för fondens resebidrag stängde officiellt igår kväll. Vi tackar alla som inkommit med ansökningar och påbörjar nu processen att gå igenom dessa. Totalt inkom 82 ansökningar! Vi kommer meddela om besked under apr-maj. Nästa tillfälle att söka resebidrag från fonden är i början på 2025.