Nu kan du söka resestipendier för 2021

Mellan den 18 januari och 1 mars 2021 kan du söka stöd från Svensk-isländska samarbetsfonden.

Fonden delar årligen ut resestipendier för bilateralt samarbete mellan Sverige och Island, främst inom kultur-, utbildning- och forskningsområden.

Resebidragens storlek varierar mellan 2.000 och 7.000 SEK.

Klicka på den följande länken för att komma till ansökningsformuläret:

Ansökningsformulär 2021 (på svenska)

Svar på vanliga frågor hittar du längre ner på denna sida, klicka HÄR.

Välkommen till Stiftelsen Svensk-isländska samarbetsfondens nya hemsida

Stiftelsen Svensk-isländska samarbetsfonden lanserar nu en ny hemsida för information om fonden, om tidigare beviljade projektbidrag samt hur du kan söka bidrag för projekt och resor. Du kommer även kunna söka bidrag via hemsidan när ansökningsperioden öppnar.

Stiftelsen Svensk-isländska samarbetsfonden är en bilateral statlig fond för främjande av samarbete mellan Island och Sverige. Stiftelsen ska främja svensk-isländskt samarbete, ömsesidigt kulturutbyte samt information om svenska och isländska kultur- och samhällsförhållanden. Fonden utdelar årligen resebidrag för bilateralt samarbete mellan dessa länder främst inom kultur, forskning och utbildning. Fondens kapital är cirka 4 miljoner SEK.

Sænsk-íslenski samstarfssjóðurinn

Sænsk-íslenski samstarfssjóðurinn er opinber sjóður sem hefur það að markmiði að stuðla að auknu samstarfi milli Íslands og Svíþjóðar. Markmið sjóðsins er að auka samvinnu milli landanna auk þess að efla þekkingu á íslenskum og sænskum menningar- og samfélagsmálum.Sjóðurinn úthlutar árlega ferðastyrkjum til samstarfsverkefna milli Íslands og Svíþjóðar á sviði menningar-, menntunar- og vísindamála. Í sjóðnum eru um 4 miljónir SEK.

Fonden delar ut resebidrag en gång per år. Ansökningsperioden är nu öppen och stänger den 1 mars 2021.  

Riktlinjer för Svensk-isländska samarbetsfonden 2019

Beslut om utdelning av bidrag

Den 10 april höll Stiftelsen Svensk-isländska samarbetsfonden sitt årliga utdelningsmöte.

Stiftelsens styrelse delade ut totalt 348.125 kr till totalt 27 bidragsmottagare varav 5 från Island och 22 från Sverige. 

Nästa ansökningsperiod öppnar igen i början av 2020. Håll utkik på hemsidan för mer information.