Ansök om resebidrag

Stiftelsen Svensk-isländska samarbetsfonden bildades 1995 genom en gåva från den svenska regeringen vid republiken Islands 50-årsjubileum 1994. Stiftelsen ska främja svenskisländskt samarbete, ömsesidigt kulturutbyte samt information om svenska och isländska kultur- och samhällsförhållanden. Fonden delar årligen ut resestipendier för bilateralt samarbete mellan dess länder främst inom kulturens, utbildningens och forskningens områden.

Resebidragens storlek varierar mellan 2.000 och 7.000 SEK.

Ansökningsperioden öppnar nästa gång i början av 2023.


FAQ (vanliga frågor)

Vem kan söka?

Resebidrag från Svensk-isländska samarbetsfonden kan sökas av enskilda personer bosatta i Sverige eller Island. Grupper kan söka och kan beviljas ett fåtal enskilda bidrag att fördela i gruppen. Ansökningsformuläret finns på svenska och isländska.

Till vad kan man söka?

Resebidrag kan sökas för resor med syfte att främja det svensk-isländska samarbetet inom områdena kultur, utbildning och forskning. Ändamålet med resan ska vara bilateralt, det vill säga att öka förståelse och engagemang människor emellan i båda länderna.

När och hur kan man söka?

Fonden har ett ansökningstillfälle per år med sista ansökningsdag den 1 mars. Ansökan görs via formuläret på hemsidan. Den sökande ska presentera ett preliminärt program för resan, budget och samarbetspart i det andra landet.

Uppskov och andra bestämmelser

Om bidraget inte utnyttjas under föreskriven tid återgår det automatiskt till fonden. Förlängd användningstid (uppskov) måste ansökas om från fonden och beviljas endast i undantagsfall. Bidraget måste användas för det ändamål det har beviljats för. Sker ändringar ska fonden kontaktas och styrelsen besluta om detta godkänns. Fondens namn och logotyp ska framgå i samband med de aktiviteter som bidraget beviljats för. Information om ansökan, beviljat belopp och slutrapport med mera är offentliga och kan presenteras på fondens hemsida eller liknande. Beviljat bidrag måste redovisas till fonden senast tre månader efter bidragets utnyttjande (senast 31 juli året efter ansökningsåret). Redovisningen kan gärna kompletteras med bilagor. Alla ansökningar avgörs inom fondens styrelse och beslut kan inte överklagas.