Ansök om resebidrag

Stiftelsen Svensk-isländska samarbetsfonden bildades 1995 genom en gåva från den svenska
regeringen vid republiken Islands 50-årsjubileum 1994. Stiftelsen ska främja svenskt-isländskt
samarbete, ömsesidigt kulturutbyte samt information om svenska och isländska kultur- och
samhällsförhållanden. Fonden delar årligen ut resestipendier för bilateralt samarbete mellan dess
länder främst inom kulturens, utbildningens och forskningens områden.

Resebidragens storlek kan uppgå till 8.000 SEK.

Ansökningsperioden för 2024 är öppen 15 januari – 29 februari 2024.
Observera att det endast går att gå till ansökningsformuläret under tiden som ansökningsperioden är öppen.

Kom ihåg att för att skicka in din ansökan behöver du trycka på ”Skicka in ansökan”-knappen längst uppe till höger i formuläret!


FAQ (vanliga frågor)

Vem kan söka?

Resebidrag från Svensk-isländska samarbetsfonden kan sökas av enskilda personer bosatta i Sverige eller Island. Grupper kan söka och kan beviljas ett fåtal enskilda bidrag att fördela i gruppen. Ansökningsformuläret finns på svenska och isländska.

Till vad kan man söka?

– För 2024 års utlysning av resebidrag prioriteras ansökningar med koppling till de Svensk-isländska kulturdagarna som sker under år 2024.

– Resebidrag kan sökas för resor med syfte att främja det svensk-isländska samarbetet inom områdena kultur, utbildning och forskning.

– Fondens styrelse prioriterar i första hand resebidrag som främjar kultur och mellanfolkligt samarbete.

– Ändamålet med resan ska vara bilateralt, det vill säga att öka förståelse och engagemang människor emellan i båda länderna.

– Den sökande ska presentera ett preliminärt program för resan, budget och kontaktpersoner i det andra landet.

Observera att bidraget endast täcker resor för detta syfte, inte boende.

Till vad kan man inte söka?

– Resebidrag från Svensk-isländska samarbetsfonden kan inte sökas för nöjes- och/eller turistresor.

– Resebidrag beviljas i regel inte för deltagande i nordisk eller internationell kongress eller motsvarande arrangemang som omfattar flera länder.

När och hur kan man söka?

Fonden har ett ansökningstillfälle per år med senaste ansökningsdag den 29 februari.
Ansökan görs digitalt via fondens hemsida, www.svenskislandskafonden.se.

När ska bidraget nyttjas?

För 2024 års utlysningen gäller att bidraget ska utnyttjas under 2024 till 30 april året därpå. Vanligtvis ska bidraget utnyttjas under tiden 1 maj ansökningsåret till 30 april året därpå.

Uppskov och andra bestämmelser

– Om bidraget inte utnyttjas under föreskriven tid återgår det automatiskt till fonden

– Förlängd användningstid (uppskov) måste ansökas om från fonden och beviljas endast i
undantagsfall.

– Bidraget måste användas för det ändamål det har beviljats för. Sker ändringar ska fonden kontaktas.

– Fondens namn och logotyp ska framgå i samband med de aktiviteter som bidraget beviljats för.

– Information om ansökan, beviljat belopp och slutrapport med mera är offentliga och kan presenteras på fondens hemsida eller liknande. Beviljat bidrag måste redovisas till fonden senast tre månader efter bidragets utnyttjande (senast 31 juli året efter ansökningsåret). Redovisningen kan gärna kompletteras med bilagor.

– Alla ansökningar avgörs inom fondens styrelse och beslut kan inte överklagas