Så många tilldelades resebidrag 2022

Tidigare i år ansökte 86 personer om resebidrag från Svensk-isländska samarbetsfonden. Den 4 april sammanträdde fondens styrelse och fattade beslut om att tilldela bidrag till 44 bidragssökande. Av dessa kommer 31 från Sverige och 13 från Island.

Totalt har Svensk-isländska samarbetsfonden delat ut resebidrag för 270 000 SEK. Besked till de sökande kommer under april – maj. Nästa tillfälle att söka resebidrag från Svensk-isländska samarbetsfonden är i januari 2023.

Bildens fotograf: Gestur Gislason/Mostphotos