Ansökan för 2022 är nu stängd

Ansökningsperioden för resebidrag 2022 är nu stängd, och öppnar igen i början av 2023.
Totalt inkom i år över 80 ansökningar. Besked till sökande meddelas i april-maj.