Besked till alla sökande i slutet av maj

Till er som sökt bidrag 2022 vill vi meddela att beskeden dröjer lite, men ges till alla sökande i slutet av maj.