Ansökningsperiod 2023

Ansökningsperioden för 2023 öppnar från den 16 januari  till och med 28 februari.

Resebidrag kan sökas för resor med syfte att främja det svensk-isländska samarbetet inom områdena kultur, utbildning och forskning. Ändamålet med resan ska vara bilateralt, det vill säga att öka förståelse och engagemang människor emellan i båda länderna. Observera att bidraget endast kan sökas för att täcka själva resan, inte boende eller annat.

Välkommen med din ansökan från den 16 januari 2023!