Beslut om utdelning av bidrag

Den 10 april höll Stiftelsen Svensk-isländska samarbetsfonden sitt årliga utdelningsmöte.

Stiftelsens styrelse delade ut totalt 348.125 kr till totalt 27 bidragsmottagare varav 5 från Island och 22 från Sverige. 

Nästa ansökningsperiod öppnar igen i början av 2020. Håll utkik på hemsidan för mer information.