Så här många tilldelades resebidrag i år

Trots ett fortsatt utmanande år för resandet, även inom Norden, har vi sett stort intresse för bilaterala projekt som inom olika branscher och områden främjar kulturutbytet mellan Sverige och Island, samt sprider kunskap om respektive lands kultur, språk och samhälle.

I vintras ansökte över 50 personer om resebidrag från Svensk-isländska samarbetsfonden, både på svenska och isländska. Den 16 april sammanträdde fondens styrelse och fattade beslut om att tilldela bidrag till 21 projekt. Av dessa 21 projekt kom femton från Sverige och sex från Island. Totalt har Svensk-isländska samarbetsfonden delat ut resebidrag för 233 863 SEK.

Nästa tillfälle att söka resebidrag från Svensk-isländska samarbetsfonden är i januari 2022.