En reseberättelse från 2022

I maj 2022 reste bokcirkeln Zooma in på Nordens litteratur till Reykjavik för att marknadsföra bokcirkeln på Island samt hålla litteratursalong på Nordens hus. Gäster i litteratursalongen var författarna Sverrir Norland och Karítas Hrundar Pálsdóttir som diskuterade nordisk litteratur i allmänhet och isländsk i synnerhet, och hur man kan öka intresset för den.