Till bidragsmottagare 2024

Styrelsen för Svensk-isländska samarbetsfonden har beslutat att bifalla er ansökan om bidrag, stort grattis!

Här nedan finns viktig information till dig som beviljats bidrag. Under projektets gång behöver du skicka in rekvisitionsblankett samt efteråt en redovisning. Vänligen mejla dessa till: [email protected] 

1. Bestämmelser för bidraget

2. Rekvisitionsblankett. Utbetalning sker efter rekvisition på bifogad blankett cirka en månad innan bidraget ska användas. Bidraget måste utnyttjas senast den 30 juni efterföljande år. Ej förbrukat bidrag återgår därefter automatiskt till fonden. Uppskov med nyttjandetiden beviljas endast i undantagsfall och måste sökas av fondens styrelse.

3. Redovisningsblankett. Bidraget måste användas för det ändamål som anges ansökan. Undantag kan göras endast efter skriftlig ansökan som prövas av fondstyrelsen. Redogörelse för bidragets användning ska ställas till fondens styrelse, senast 30 september året efter ansökningsåret. 

Fondens namn och logotyp ska framgå i samband med de aktiviteter som bidraget beviljats för. Använd gärna #svenskisländska när ni skriver om aktiviteterna i sociala medier.

Information om ansökan, beviljat belopp och slutrapport med mera är offentliga och kan presenteras på fondens hemsida eller på annat sätt. 

För eventuella frågor kontakta fondens sekretariat, [email protected] Vid kontakt med fonden, ange alltid det bidragsnummer som du fått i beviljningsmejlet.  

Lycka till med projektet!   

Särskild information till projekt som sker inom Svensk-isländska kulturdagar:
Projekt som sker inom Svensk-isländska kulturdagar ska särskilt lyfta detta i er kommunikation. Ni gör det genom att använda #svenskisländskakulturdagar, samt i er kommunikation nämner att ”Vi är en del av Svensk-isländska kulturdagar”. Ni förväntas även lägga upp information om era evenemang i Föreningen Norden Sveriges kalendarium (om projektet genomförs i Sverige), eller om ert evenemang genomförs i Island mejlar [email protected] med information om evenemanget för att få det publicerat i Föreningen Norden Islands kalendarium för Svenskt märkesår.

Dokument och blanketter

På svenska:

Á íslensku: