Ansök om resebidrag

Stiftelsen Svensk-isländska samarbetsfonden bildades 1995 genom en gåva från den svenska regeringen vid republiken Islands 50-årsjubileum 1994. Stiftelsen ska främja svensktisländskt samarbete, ömsesidigt kulturutbyte samt information om svenska och isländska kultur- och samhällsförhållanden. Fonden delar årligen ut bidrag för bilateralt samarbete mellan dess länder främst inom kulturens, utbildningens och forskningens områden.

Resebidragens storlek varierar mellan 2.000 och 7.000 SEK.

Nästa ansökningsperiod börjar i januari 2022.


FAQ (vanliga frågor)

Vem kan söka?

Resebidrag från Svensk-isländska samarbetsfonden kan sökas av enskilda personer bosatta i Sverige eller Island. Information om ansökan är för närvarande på svenska. Ansökan kan skrivas både på svenska och isländska. Grupper kan söka och kan beviljas ett fåtal enskilda bidrag att fördela i gruppen.

Till vad kan man söka?

Resebidrag kan sökas för resor med syfte att främja det svensk-isländska samarbetet inom områdena kultur, utbildning och forskning. Ändamålet med resan ska vara bilateralt.

Till vad kan man inte söka?

Resebidrag från Svensk-isländska samarbetsfonden kan inte sökas för gruppresor eller turistresor. Resebidrag beviljas i regel inte för deltagande i nordisk eller internationell kongress eller motsvarande arrangemang som omfattar flera länder.

När och hur kan man söka?

Fonden har ett ansökningstillfälle per år med sista ansökningsdag den 1 mars. Ansökan görs via formuläret på hemsidan. Den sökande ska presentera ett preliminärt program för resan, budget och kontaktpersoner i det andra landet.

När får man svar?

Fondens styrelse sammanträder i april/maj och därefter skickas besluten ut per mejl.

När ska bidraget användas?

Bidraget ska utnyttjas under 1 maj ansökningsåret till 30 april året därpå.

Uppskov och andra bestämmelser

Om bidraget inte utnyttjas under föreskriven tid återgår det automatiskt till fonden. Förlängd användningstid (uppskov) måste ansökas om från fonden och beviljas endast i undantagsfall. Bidraget måste användas för det ändamål det har beviljats för. Sker ändringar ska fonden kontaktas och styrelsen besluta om detta godkänns. Fondens namn ska framgå i samband med de aktiviteter som bidraget beviljats för. Information om ansökan, beviljat belopp och slutrapport med mera är offentliga och kan presenteras på fondens hemsida eller liknande. Beviljat bidrag måste redovisas till fonden senast tre månader efter bidragets utnyttjande (senast 31 juli året efter ansökningsåret). Redovisningen kan gärna kompletteras med bilagor. Alla ansökningar avgörs inom fondens styrelse och beslut kan inte överklagas.