Solander 250

År 2022 var det 250 år sedan den svenska botanisten Daniel Solander genomförde en vetenskaplig expedition till Island. För att hylla expeditionen och högtidlighålla ländernas möte för 250 år sedan har Sveriges ambassad i Reykjavik tillsammans med isländska partners under 2022 och 2023 genomfört projektet ”Solander 250” – ett av de största svensk-isländska projekten någonsin.

Det gemensamma temat för alla aktiviteter i projektet är ”Solander 250 – Bréf frá Íslandi”. Det är interdisciplinärt och konst och vetenskap har kopplats samman, och aktiviteter har genomförts på ett trettiotal platser i tiotalet orter runt hela Island.

”Projektet formulerades som en inbjudan till våra isländska vänner att reflektera över Island år 1772, hur nationen utvecklats under dessa 250 år, samt blicka framåt, in i framtiden om 250 år” skriver Sveriges ambassadör på Island, Pär Ahlberger i svenska Linnésällskapets årsskrift 2022.

Ett konstprojekt har utgjort en grundpelare under märkesåret. Islands organisation för grafisk konst, Íslensk Grafik, och Sveriges ambassad har inbjudit tio isländska konstnärer att reflektera över Island och expeditionen 1772. Deras tio grafiska blad utgör sammantaget en utställning på temat ”Solander 250 – Bréf frá Íslandi”. Dessutom har Piteå museum lånat ut utställningen ”Daniel Solander’s Legacy – Paradise Lost”. De två utställningarna har visats under 18 månader i Hafnafjörður, Vestmannaeyjar, Akureyri, Höfn í Hornafirði, Egilsstaðir, Húsavík, Ísafj örður, Stykkishólmur, Reykjavik
(på två platser) och Grindavík. I projektet har även barn och unga involverats genom en utställning för barn, ”Solander the Young Explorer”, och forskning genomförts bland annat ett i Vatnajökull nationalpark.

Svensk-isländska samarbetsfonden har varit med och stöttat projektet Solander 250.

Läs mer om projektet på här.