Ullberedning, spinning, twisting – en konstnärlig och hantverksbetonad undersökning av tråden

Mellan den 3 september och 1 oktober var Mirjam Hemström Artist in Residence på Icelandic Textile Center i Blöndous, norra Island.

Projektets syfte var att öka förståelsen för tillverkning av tråd, kunskapen om den isländska ullen samt att knyta kontakter i samband med detta. Hon lärde sig av textilcentrets expert i ullspinneri att handkarda och tvätta det färdigspunna garnet, och däremellan spenderades otaliga timmar vid den elektriskt drivna sprinnrocken, liten som en skokartong, där tråden blev till.

Vid vistelsens slut visades Mirjams arbete upp i utställningen ”Glugga Vedur” som arrangerades av alla konstnärer vid residenset och i samarbete med textilcentret. Den ca två gånger två meter stora kartan av provbitar vävda av handspunna garner kommer förhoppningsvis vandra vidare till fler utställningar.

”En tråd syftar idag oftast på en mailkonversation, men innan världen gick in i den digitala eran, när människor följde kvinnornas arbete med att spinna tråd i hemmen, så måste tråden ha varit en så mycket starkare metafor och ett narrativ. Ett görande som går från ett moln av fibrer till linjer, med vilka världen knyts samman. Begreppet att spinna betydde från början att göra, utvecklades till att syfta på något som går snabbt, för att därefter innebära att berätta en historia. Trådar kan twistas samman till oändlig längd, precis som ord blir till historier. Jag hoppas att mitt fortsatta arbete och mina vävar ska fungera som medlare mellan människor såväl som mellan människa och rum.”