Voiceland

Mareike Dobewall skapade tillsammans med den isländska kören Hymnodia föreställningen Voiceland för festivalen A! i Akureyri.

Föreställningen ämnade att ge publiken i Akureyri upplevelsen att vandra genom ett landskap av röster. Detta skedde genom att publiken fick välja om de ville gå runt i salen eller om de ville stanna i ett visst område. Genom nya spatiala kompositioner, lyftes det nordiska kulturella och musikala arvet genom musik. Musiken influerades av människors kulturella arv, musikaliska traditioner och det vackra landskapet på Island.