r-bordig-fran-kristinehamn-i-varmland-och-har-studerat-violin-for-karl.pdf